Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Şirket Kuruluşu Sermaye Arttırımı, Sermaye Azaltımı, Sermaye Tamamlanması Hisse Devirleri Nevi Değiştirme/ Birleşme&Devralmalar/Şirket Tasfiyesi Daimi Şirket Prosedürleri: Yönetim Kurulu kararlarının h...

Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku

Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yürütülmesi Lisans, know-how, ticari sır, marka/patent/endüstriyel tasarım devir sözleşmelerin...

 İş Hukuku
İş Hukuku

Türk İş Kanunu çerçevesinde Personel İş Sözleşmeleri’nin düzenlenmesi ve hukuki açıdan değerlendirilmesi Şirketin istihdam-personel politikasının hazırlanması ve İş Hukuku kapsamındaki diğer her türlü konuda huku...

İnternet Hukuku
İnternet Hukuku

Alan adı ve marka uyuşmazlıklarının giderilmesi ile şirket/ürüne ilişkin alan adı seçiminde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması. E-Sözleşme metinlerinin hazırlanması ve incelenmesi Gizlilik ve web sitesi kullanma po...

Sözleşme Hukuku
Sözleşme Hukuku

Aşağıda belirtilen sözleşme türleri ile sınırlı olmaksızın, her türlü sözleşmenin hazırlanması ve/veya hukuki açıdan incelenmesi: Ortaklık Sözleşmeleri Ortak Girişim Sözleşmeleri Satım Sözleşmeleri Dağıtım Sözl...

Reklam & Medya Hukuku
Reklam & Medya Hukuku

Televizyon reklamları (reklam metni & reklam filmi), kamuya yönelik ilan ve duyurular ile medyada yayınlanan her türlü reklam ürününün Reklam Hukuku ve haksız rekabet düzenlemeleri çerçevesinde hukuki açıdan değer...

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul tapu kayıtlarının incelenmesi Gayrimenkul ipoteği ve gayrimenkul irtifak hakkı sözleşmelerinin hazırlanması, tapu sicil müdürlükleri nezdinde rehin tesisi ve mevcut rehnin sona erdirilmesine ilişkin ger...

Resmi ve İdari İşlemler
Resmi ve İdari İşlemler

Mahkemeler, bakanlıklar, tapu müdürlükleri, valilik, belediye, ticaret sicili, bölge çalışma müdürlükleri ve diğer tüm resmi merciler nezdinde hukuki işlemlerin takibi.

Bilişim Hukuku
Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku avukatlarımız, hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin g...